Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarif/old.ceccarilfov.ro/logare.php on line 8
 
 
  

Procedura desfășurare Adunări Generale, în condițiile măsurilor de precauție impuse de răspândirea coronavirus

 

 

 

userfiles/Procedura AG(1).pdf

 

 

 

 


 

In atentia membrilor 

 

Procesul electoral de votare al Presedintelui Consiliului filialei Ilfov continua si in zilele de 18 - 21 martie 2020, in intervalul orar 10-18. In cazul in care in ziua de 18 martie se intruneste cvorumul de 30% din participantii cu drept de vot, procesul electoral se incheie. In cazul in care nu se intruneste cvorumul,  procesul de votare se prelungeste si pentru datele de 19 -21 martie, pana la ora 18.

 

userfiles/Procedura AG.pdf

 

 

 


Convocare Conferința Națională a CECCAR

Către

Membrii Consiliului superior al CECCAR

Membrii Comisiei Superioare de disciplină de pe lângă Consiliul superior al CECCAR

Membrii consiliilor filialelor CECCAR

Membrii Comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor CECCAR

Reprezentanții membrilor filialelor CECCAR desemnați pentru participarea la Conferința Națională

 

Sunteți invitați să participați la Conferința Națională a CECCAR care se va desfășura în data de 4 aprilie a.c., începând cu ora 10,00 la Brașov.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.30 din OG nr.65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările și completările ulterioare, următoarea Conferința națională este convocată în aceeași zi, ora 11,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin. (4), art.30 din OG nr.65/1994.

 

Cu stimă,

Preşedintele Consiliului Superior al CECCAR,      

Prof.univ.dr.Robert Aurelian Şova

 

 

 


In atentia membrilor  

Accesul in cadrul filialei se face pe baza de programare prin intermediul adresei de mail ceccarilfov@ceccarilfov.ro, prin care se precizeaza explicit motivul ce determina prezenta la sediu.

In cazul in care se impune prezenta justificata la sediul filialei trebuie sa completati urmatoarea declaratie userfiles/declaratie propria raspundere(2).pdf.  

Refuzul completarii declaratiei are drept consecinta imposibilitatea de a intra in filiala si da dreptul CECCAR de a notifica DSP.  

Declaratia se completeaza si de membrii care vor participa la procesul electoral de votare ce se desfasoara in perioada 16-17 martie.

 

 Conducerea filialei   

 


Astazi, Consiliul superior, prin Hotarârea nr. 20/563 a dispus urmatoarele:

 • Amânarea desfășurării examenului de aptitudini programat a avea loc în perioada 13 și 15 martie 2020 până la o dată ce va fi stabilită ulterior.

 • Taxa de înscriere achitată de candidații înscriși la examenul de aptitudini din perioada 13 și 15 martie 2020 rămâne valabilă pentru următoarea sesiune a examenului.

 • Suspendarea cursurilor de pregătire profesională continuă pentru membri și a celor pentru pregătirea stagiarilor, programate la nivelul filialelor până la o dată ce se va stabili ulterior.

 • Suspendarea programului cu publicul în toate filiale CECCAR, începând cu data de 12 martie 2020, până la o dată ce va fi anunțată ulterior. Excepție vor face situațiile care impun prezența membrilor la filialele CECCAR, în acest caz se vor face programări prin intermediul adresei de e-mail disponibile pe site-ul filialei de care aparține persoana în caz, prin specificarea explicită a motivului.

 • Continuarea procesului electoral, la filialele la care este cazul.


In atentia membrilor

Incepand cu data de 10.03.2020

1. Casieriile nu vor lucra direct cu publicul, pana la o data ce va va fi ulterior comunicata.Toate platile membrilor catre filiala se vor efectua exclusiv on line, prin transfer bancar.

2. La nivelul filialei, programul cu publicul se va limita doar la situatiile exceptionale sau pentru exercitarea dreptului de vot de catre membri. Orice comunicare cu membrii se va realiza doar prin e-mail sau prin telefon.

 

Toti membrii care se prezinta la vot vor completa si semna declaratia atasata

 

userfiles/declaratie propria raspundere(1).pdf

 

 

 


Graficul de desfășurare a procesului de votare

Referitor la desfășurarea procesului de votare pentru alegerea  presedintelui filialei, a membrilor în cadrul Consiliului CECCAR Filiala ILFOV,  membrilor  Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul CECCAR Filiala Ilfov, precum și a președintelui Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul CECCAR Filiala Ilfov, vă comunicăm următoarele:

Conform Hotărârii Consiliului CECCAR Filiala Ilfov, procesul de votare se va desfășura în zilele de 16.03.2020 și 17.03.2020 în intervalul orar 10.00 – 18.00, la sediul filialei CECCAR Ilfov din Bucuresti, bdul Mircea Voda nr 35, bl M27, sc 1, et.1, ap.1, sect 3

Vă comunicăm că este interzisă votarea pe bază de procură

 

Avand in vedere ultimele comunicari oficiale ale Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta legate de masurile pentru prevenirea raspandirii noului Coronavirus

Toti membrii care se prezinta la vot vor completa si semna declaratia atasata.

Aceasta declaratie este anexa la Hotararea nr. 6/09.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus -art.11. emisa de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta. 

 userfiles/declaratie propria raspundere.pdf

 


 

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR

FILIALEI CECCAR ILFOV

 

 

I. În data de 26.03.2020, ora 15, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR ILFOV cu următoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2.    Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

3.    Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;

4.    Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.    Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei;

6.    Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;

7.    Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui și membrilor Comisiei de disciplină;

8.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

 În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15,30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994

 

 

  

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE, PRELUNGIT

 

Prin derogare de la art. 4, al.(1) și al.(2) din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională prin Hotărârea nr. 19/95 din 30 martie 2019, s-a stabilit prelungirea termenului de depunere a rapoartelor de activitate pe platforma raport.ceccar.ro până la data de 15 martie 2020.

 

 

Toate celelalte condiții prevăzute de Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR pentru a beneficia de facilitățile financiare rămân valabile, inclusiv obligația de a achita cotizația fixă și variabilă până la data de 28 februarie 2020.


 

 

In atentia membrilor

 

Membrii care au depus Raportul de activitate pentru anul 2020 si au obtinut invitatie pentru obtinerea vizei, nu trebuie sa faca programare, pot veni la sediul filialei in zilele de luni pana miercuri.

Conditia pentru obtinerea vizei este sa aiba adeverinta medicala si asigurare profesionala.

 


 

 

In atentia membrilor  

 

Va informam ca platforma pentru depunerea rapoartelor de activitate aferente anului 2019, este functionala iar contul in care se vireaza cotizatiile este RO26BTRLRONCRT0V2581562B deschis la Banca Transilvania

Raport PF
 
Raport PJ

 

Raportul se incarca in plataforma https://raport.ceccar.ro/

 

Buletin legislativ CECCAR – 26 martie 2020

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 26 martie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 


 MFP: Firmele care plătesc anticipat impozitul pe profit vor primi o bonificație de 5% sau 10%

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație de 5% sau 10%, calculată asupra impozitului pe profit datorat, a anunțat Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.

 

 

 


 

ANAF derulează campanii pentru susținerea conformării voluntare și a rambursării rapide a TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează, printr-un comunicat de presă, că tratează cu maximă operativitate solicitările contribuabililor, în special în cazul agenților economici care au de primit TVA, în vederea asigurării fluxului de capital necesar continuării activității acestora.

În acest sens, ANAF a desfășurat campanii în rândul contribuabililor care au solicitat rambursarea de TVA, pentru a fi pregătite cu rapiditate compensările și restituirile de taxe, necesare în derularea procedurii de rambursare.

Totodată, în vederea creșterii conformării voluntare, specialiștii ANAF au derulat o campanie în rândul contribuabililor semnificativi ca pondere a sumelor declarate și achitate la bugetul general consolidat, aceștia fiind întrebați cu ce probleme de ordin fiscal se confruntă în această perioadă.

Spre exemplu, prin campania ANAF derulată la nivelul Direcției Generale a Marilor Contribuabili au fost contactate companiile care contribuie cu 70% din veniturile încasate de către acest organ fiscal. Menționăm că ponderea veniturilor colectate la nivelul DGAMC reprezintă 45% din totalul veniturilor bugetului general consolidat. La nivelul Direcției Generale a Finanțelor Publice București, specialiștii ANAF au contactat telefonic contribuabilii relevanți din punctul de vedere al taxelor achitate, în contextul în care aproximativ 20% din totalul veniturilor bugetare la nivel național sunt colectate de către această structură.

Aceste campanii au fost și vor fi derulate în continuare la nivelul întregii țări.

În același comunicat se menționează că în această perioadă de enormă provocare, atât pentru administrația fiscală, cât și pentru mediul de afaceri, ANAF caută și vine cu soluții care să fluidizeze interacțiunea cu contribuabilii și care să contribuie la bunul mers al afacerilor.

ANAF asigură colectarea veniturilor bugetare și derulează procedurile de administrare fiscală pentru asigurarea resurselor necesare finanțării cheltuielilor publice, acordând, totodată, sprijin mediului de afaceri, pentru buna funcționare a activității acestuia.

Agenția Națională de Administrare Fiscală reamintește contribuabililor că obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanță prin intermediul Spatiului Privat Virtual (pentru depunerea declarațiilor și obținerea de informații), iar plata poate fi efectuată prin internet banking sau ghiseul.ro.

Informații generale în domeniul fiscal și IT se pot obține prin apelarea call-center-ului ANAF, la numărul de telefon 031.403.91.60. De asemenea, contribuabilii care nu sunt înrolați în Spațiul Privat Virtual pot utiliza Formularul de contact de pe site-ul Agenției pentru a obține informații generale în domeniul fiscal și IT.


 

 

 


 

Metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial

Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a emis ordinul prin care este stabilită metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență.

„Certificatele de Situație de Urgență au ca scop susținerea operatorilor economici în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea, în condițiile legii, de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, ca urmare a impactului economic, financiar și social asupra activității acestora, determinat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”, se specifică în comunicatul dat publicității de ministerul de resort.

Certificatele de Situație de Urgență pot fi solicitate și se vor elibera exclusiv electronic, prin intermediul platformei prevenire.gov.ro.

„Am finalizat și publicat în Monitorul Oficial metodologia de acordare a Certificatelor de Situație de Urgență pentru societățile afectate de situația economică generată de criza COVID-19 în România. Am dorit ca obținerea acestui document să fie un proces simplu, transparent, la îndemâna celor aflați în dificultate în acest moment. De aceea, el va fi eliberat online, fără costuri, pentru toți operatorii din sectoarele cele mai afectate de această criză. Rămânem alături de nevoile mediului de afaceri românesc în această perioadă și vom susține, prin măsuri economice aplicate, toate companiile, astfel încât să treacă cu bine peste perioada de criză și să-și continue activitatea. Economia României trebuie să meargă înainte”, a precizat, în document, ministrul Virgil Popescu.

Certificatele de situație de urgență vor fi emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Certificatele de Situație de Urgență se solicită în baza unei declarații pe propria răspundere, prin care solicitantul își asumă faptul că toate datele furnizate sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat. Modelul declarației pe propria răspundere va putea fi descărcat de pe platforma prevenire.gov.ro, se menționează în comunicat.

Ordinul ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 791 din 24 martie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020.

Potrivit comunicatului, în termen de cinci zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice prevenire.gov.ro în scopul depunerii solicitărilor și eliberării certificatelor.

 

 


 

Este profesia contabilă din România pregătită pentru viitor?

Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, coordonator al Institutului Național de Dezvoltare Profesională Inițială și Continuă (INDPIC), și prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele Consiliului superior al CECCAR, au scris recent un articol în care vorbesc despre adaptarea profesiei contabile din România și a organismului profesional la cerințele viitorului.

Articolul poate fi citit pe site-ul IFAC.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

 


 

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 23 martie 2020

Coronavirus: avantajele fiscale selective acordate în 2020 nu vor constitui ajutor de stat

În data de 19 martie a.c., Comisia Europeană a adoptat un Cadru temporar, în vigoare până la sfârșitul anului 2020, pentru a permite statelor membre să utilizeze pe deplin flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a lupta împotriva consecințelor economice ale COVID-19. Ajutoarele temporare care vor fi considerate compatibile cu normele privind ajutorul de stat de către Comisie includ subvenții directe, avantaje fiscale selective, plăți în avans, garanții de stat pentru împrumuturi contractate de la instituții financiare și asigurarea creditelor la export pe termen scurt. Avantajele fiscale nu vor fi considerate ajutor de stat dacă acestea sunt acordate companiilor care se găsesc în situația unui deficit neprevăzut sau chiar a unei indisponibilități de lichiditate. Aceste avantaje fiscale nu vor depăși 800.000 euro per companie și vor fi acordate companiilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019. Norme mai specifice se aplică companiilor din domeniul agriculturii, pisciculturii și acvaculturii.

Statele membre UE adoptă măsuri fiscale ca răspuns la COVID-19

În cursul săptămânii trecute, urmând exemplul guvernului italian, multe dintre statele membre ale UE au anunțat implementarea unor măsuri fiscale care să sprijine companiile în combaterea consecințelor economice cauzate de criza care le afectează teritoriul. Italia a luat deja măsuri privind suspendarea sau amânarea declarațiilor fiscale și a plății impozitelor datorate de majoritatea contribuabililor afectați. Guvernul italian a decis, de asemenea,  să suspende datele limită pentru activitățile de lichidare, control, verificare, recuperare și cele privind litigiile desfășurate de Agenția de administrare fiscală. Franța, Belgia și Olanda au anunțat deja măsuri fiscale similare care vor fi luate în decursul următoarelor zile.

OCDE se angajează să adopte o decizie politică cu privire la reforma fiscală internațională în iulie

În 17 martie a.c., OCDE a publicat un comunicat de presă pentru a oferi asigurări părților interesate cu privire la faptul că membrii Secretariatului au luat toate măsurile preventive solicitate de guvernul francez cu scopul de continua activitatea referitoare la provocările din domeniul fiscal generate de digitalizarea economiei. Obiectivul Secretariatului rămâne acela de a încheia un acord politic privind componentele cheie ale unei soluții bazate pe un consens multilateral în timpul reuniunii plenare a Cadrului Incluziv al G20/OECD care va avea loc pe 1-2 iulie în Berlin.

Sistem de impozitare pentru lucrători frontalieri: acord încheiat între 5 state pentru a preveni erorile cauzate de măsurile de urgență

În 19 martie, Franța, Germania, Belgia, Luxemburg și Elveția au convenit să limiteze consecințele măsurii de a ține lucrătorii frontalieri acasă (ca urmare a măsurilor de izolare impuse la nivel național în lupta cu coronavirusul) asupra sistemului de impozitare care li se aplică acestora. Sistemul de impozitare pentru lucrătorii frontalieri este reglementat de tratatele fiscale bilaterale dintre state, care prevăd impozitarea exclusivă a salariilor lucrătorilor frontalieri în statul în care aceștia sunt stabiliți. Această reglementare presupune ca lucrătorii frontalieri să nu depășească un anumit număr de zile lucrate în afara zonei de frontieră a celuilalt stat. Autoritățile franceze au confirmat faptul că Franța a ajuns la un acord cu Belgia, Elveția și Luxemburg conform căruia zilele în care lucrătorii frontalieri rămân acasă în timpul acestei crize nu vor fi luate în considerare, în timp ce între Franța și Germania, această situație a fost deja tratată printr-un acord amiabil semnat în 2006.

 

 


 

ONRC: Se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real, pe durata stării de urgenţă

Oficiul Național al Registrului Comerțului informează că:

 • pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real;

 • termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul realprevăzut de art. 56 alin. (4) şi 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative se prelungeşte cu 3 luni, de la data încetării stării de urgenţă.*
* Potrivit art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230/21.03.2020

 


 

Sinteza principalelor prevederi ale HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților

CECCAR

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

1. Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ.

2. Cererea va fi însoțită de:

 • declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau fără plată;

 • copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.
3. Modelul declarației este prevăzut în anexa la HG nr. 217/2020.

4. Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul depune cerere la AJOFM/mun. București, însoțită de următoarele documente:

 1. lista angajaților care au beneficiat de zile libere și indemnizația acordată pe această perioadă;

 2. copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;

 3. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista de la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile legale pentru a beneficia de indemnizație;

 4. dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.
5. Documentele se transmit prin poștă electronică (sau prin alt mijloc de comunicare în situația în care nu pot fi transmise prin poșta electronică) în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

6. Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile de la data înregistrării documentelor menționate mai sus.

 

 

 


 

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 30 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, publicată în M. Of. nr. 231/21.03.2020

CECCAR

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

1. Modificări la Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților

 • Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși;

 • NU pot beneficia de zilele libere persoanele aflate în concediu de odihnă /fără plată, șomaj tehnic, cele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

 • Cererea pentru acordarea zilelor libere va fi însoțită de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor și de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni, potrivit Legii nr. 19/2020, și nici nu se află în una din situațiile descrise mai sus.

 • În ceea ce privește modul de plată a zilelor libere acordate părinților, s-a stabilit că pentru fiecare zi liberă, angajatorul acordă părintelui o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Indemnizația este asimilată veniturilor din salarii și supusă impozitării și plății contribuțiilor, conform Codului Fiscal.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.

 


 

Principalele prevederi ale OUG nr. 29/2020 privind măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în M. Of. nr. 230/21.03.2020

CECCAR

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group


 1. Implementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor răspândirii COVID-19, prin garantarea unor credite șsubvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări.
Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM-urilor. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a cinci milioane de lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de zece milioane de lei.

Totodată, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de zece milioane de lei.

Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de un milion de lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.

 

 


 

În atenția stagiarilor: lucrarea „Contabilitate managerială”, ediția a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor din anul I, semestrul I, o nouă ediție revizuită, a patra, a lucrării Contabilitate managerială.

Volumul, scris de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela Artemisa Calu și Andreea Gabriela Ponorîcă, este structurat în opt capitole, care abordează politicile contabile privind determinarea costurilor și rezultatelor, tipurile de costuri, particularitățile privind determinarea acestora, utilizarea costurilor în luarea deciziilor și diferite metode de calcul al costurilor.

De asemenea, lucrarea conține și un capitol dedicat verificării cunoștințelor dobândite, numeroase exemple practice și teste de autoevaluare în urma parcurgerii materiei.

Volumul este disponibil spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 33 de lei. Detalii despre modalitatea de achiziționare puteți afla contactând filiala din județul dumneavoastră.

Cuprinsul lucrării poate fi consultat aici.

 


Anunț al ONRC, în atenția experților contabili și a contabililor autorizați

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) anunță că pe perioada stării de urgență, respectiv 30 de zile de la data emiterii Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/2020, persoanele care au calitatea de expert contabil și contabil autorizat vor putea proceda la transmiterea cererilor de înregistrare în registrul comerțului și a documentelor aferente, pentru profesioniștii înregistrați în registrul comerțului, în baza împuternicirilor sub semnătură privată, emise de reprezentanții profesioniștilor, și acordate în conformitate cu prevederile contractelor de prestări servicii de contabilitate, exclusiv, prin mijloacele electronice.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul ONRC.

 

 

 


 Reanalizarea întrebării: „Ar trebui ca un director financiar să fie contabil?”

Stathis Gould | 9 martie 2020

Acest articol a apărut inițial în Rețeaua globală de informații a IFAC : www.ifac.org/Gateway. Vizitați Rețeaua pentru a găsi conținut adițional pe o varietate de teme legate de profesia contabilă.

Rolul unui director financiar este important – și continuă să se dezvolte și să se transforme. Pe măsură ce fiecare organizație se confruntă cu incertitudini și riscuri din ce în ce mai mari, iar companiile încep să privească valoarea și din altă perspectivă decât a acționarilor, rolul directorului financiar devine din ce în ce mai esențial.

Toate aceste schimbări duc la o întrebare importantă: ar trebui ca directorul financiar să fie profesionist contabil?

În ce stadiu ne aflăm?

Am încercat să răspund la această întrebare în 2014. La acea vreme, conform statisticilor, deținerea poziției de director financiar de către un profesionist contabil era departe de a fi ceva universal valabil. Această tendință s-a accentuat cu timpul.

Un sondaj recent la care au luat parte 1.000 dintre cele mai mari companii cotate din SUA arată că procentul contabililor calificați care sunt directori financiari a scăzut la aproximativ 36% în 2019. Acesta este cel mai mic procent din ultimii 6 ani, față de 46% din anul 2014.

Acest sondaj sugerează că, cel puțin în SUA, în urma marilor eșecuri corporative și a Legii Sarbanes-Oxley din 2002, situația s-a schimbat din nou iar presiunea de a avea directori financiari cu competențe tehnice și cunoștințe de specialitate în domeniul contabil a fost înlocuită de o preferință pentru directori financiari concentrați pe piețele de capital, finanțarea capitalurilor proprii și a datoriilor și comunicarea externă cu piața. În consecință, pozițiile superioare din departamentele de contabilitate și control sunt de obicei ocupate de contabili.

În schimb, în Marea Britanie, o persoană trebuie să dețină calificarea de contabil pentru a ocupa funcția de director financiar în rândul companiilor din indicele FTSE 100. Specializarea contabilă reprezintă, de asemenea, un bun punct de început pentru a putea ocupa o poziție de vârf, dat fiind faptul că o cincime din directorii generali ai companiilor din indicele FTSE 100 sunt contabili.

Desemnarea unui profesionist contabil, membru al unei organizații profesionale de contabilitate, în funcția de director financiar are beneficii dovedite în timp. Pe lângă obligațiile de dezvoltare profesională continuă ale profesioniștilor contabili, aceștia trebuie să respecte Codul etic pentru profesioniștii contabili, la baza căruia se află principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și conduită profesională. Dacă un profesionist contabil încalcă Codul etic, acesta va suporta consecințe precum sancțiuni financiare sau pierderea calității de membru al profesiei.

În multe țări, directorul financiar al unei entități de interes public este responsabil de managementul financiar al unei companii și semnează situațiile financiare ale acesteia. Aceasta denotă în mod inerent o responsabilitate față de interesul public, iar un profesionist contabil în acest rol oferă încredere pieței și părților interesate.

Întrebarea centrală a acestui articol este importantă, însă nu ia în calcul aspectele și mai importante legate de viitorul profesiei contabile și motivația oamenilor de a se alătura profesiei.

În realitate, majoritatea profesioniștilor contabili nu își doresc neapărat să devină directori financiari într-o bună zi. Carierele nu mai urmează un curs liniar sau ierarhic.

Schimbarea traseului profesional

Odată ce așteptările legate de directorii financiari și echipele acestora s-au schimbat, au apărut multe roluri și oportunități noi. Profesia contabilă este privită acum ca o punte spre o carieră în afaceri, al cărei obiectiv final adesea nu este ocuparea poziției de director financiar. Mulți contabili își pun în aplicare competențele economice și financiare în roluri comerciale sau operaționale. Alții optează pentru roluri de strategie și planificare. Iar mulți contabili dețin poziții de conducere care nu au legătură cu domeniul financiar-contabil.

Traseul profesional al unui contabil își pierde liniaritatea din ce în ce mai mult. Raportul ACCA referitor la carierele în contabilitate în acest deceniu, arată modul în care carierele din profesia contabilă se vor diversifica pe măsură ce tehnologia estompează de marcarea dintre munca manuală și cea automatizată.

Studiile arată că traseul profesional începe să se îndepărteze din ce în ce mai mult de structura ierarhică și piramidală tradițională a organizațiilor. Acest lucru înseamnă că traseul profesional reticular va deveni preponderent pe măsură ce structurile organizaționale devin mai fluide iar ierarhiile tradiționale sunt reinterpretate. În organizațiile cu o structură ierarhică mai orizontală, avansarea în carieră nu mai este la fel de importantă ca și în trecut. Într-adevăr, noile abordări care vizează asigurarea talentului necesar și distribuirea forței de muncă vor conduce la creșterea numărului de liber profesioniști și colaboratori externi.

Profesioniștii din domeniul financiar-contabil contribuie deja în cadrul organizațiilor la îmbunătățirea procesului decizional și a performanței economice în circumstanțe variate – o tendință la care ne așteptăm să persiste pe viitor.

Contabilii își desfășoară în prezent activitatea într-o varietate de domenii, inclusiv planificare și analiză financiară, sisteme informatice, tehnologie și date, analiză comercială sau economică, planificare, evaluare, managementul costurilor, riscurilor, proiectelor și sustenabilității. Profesioniștii contabili au, de asemenea, un aport unic în cadrul unor roluri specializate, de exemplu în trezorerie, raportare și relațiile cu investitorii.

Ascensiunea directorului responsabil de valoare

În prezent rolul de director financiar trece printr-un nou tip de transformare, pe lângă evoluția rolurilor din domeniul contabil. Directorii financiari și echipele acestora trebuie să se concentreze din ce în ce mai mult pe contabilizarea creării de valoare dintr-o altă perspectivă decât cea a bilanțului sau a acționarilor.

IFAC este de părere că rolul de director financiar va evolua într-un rol de „director responsabil de valoare”, care se va concentra în principal pe contabilitatea axată pe nevoile întreprinderii și pe crearea de valoare. Directorul responsabil de valoare trebuie să asigure că toate aspectele relevante pentru crearea și distrugerea valorii sunt contabilizate și comunicate consiliilor, conducerii și părților interesate externe.

Această tranziție va duce la o diversitate mai mare a profesioniștilor care ocupă poziția de director financiar. Cu cât acești profesioniști dețin mai multă experiență și competențe, cu atât le va fi mai ușor să interacționeze cu o gamă variată de părți interesate și să abordeze gama largă de oportunități și riscuri cu care se confruntă organizația.

Reanalizarea întrebării: „Ar trebui ca un director financiar să fie contabil?”

Întrebarea mea inițială nu are un răspuns specific, însă relevă două aspecte importante:

Evoluția directorului financiar și a funcției financiare este inevitabilă și reprezintă o oportunitate extraordinară pentru profesioniști, indiferent dacă sunt contabili sau nu; și

Aptitudinile profesioniștilor contabili transcend limitele disciplinelor și funcțiilor – ceea ce este important deoarece aptitudinile devin din ce în ce mai dispersate și trebuie să sprijine crearea și protejarea valorii.

Domeniul contabil este atractiv deoarece oferă o varietate de oportunități unice pline de provocări atât în sectorul afacerilor, cât și în sectorul public. Deși rolul de director financiar pune accent pe soluționarea problemelor și pregătirea pentru provocările viitoare, acesta nu este singurul rol care oferă contabililor șansa de a produce schimbări.


Stathis Gould

Director responsabil cu promovarea, IFAC

Stathis Gould conduce departamentul din cadrul IFAC care se ocupă de dezvoltarea serviciilor internaționale pentru profesioniștii contabili angajați în comerț și industrie. Un element cheie al activității sale este dezvoltarea curentelor de opinie și elaborarea de îndrumări pentru a susține profesioniștii și rolul acestora în facilitarea performanței organizaționale durabile. Înainte de a lucra la IFAC, a fost responsabil de planificarea și supravegherea unui program de politică și cercetare în cadrul Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Înainte de a lucra în serviciul profesiei contabile, Stathis Gould a avut diferite roluri în sectoarele public și privat din Marea Britanie.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

 

 

 

 


 

Măsuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei și companiilor afectate de epidemia de COVID-19, aprobate în ședința de Guvern de miercuri, 18 martie 2020

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) va implementa un program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor epidemiei de COVID-19, prin garantarea unor credite, subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări, facilități pentru societățile care întâmpină dificultăți financiare, prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligațiilor bugetare și a termenelor de plată a impozitelor locale datorate de populație, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul instituției. „Fiscul va suspenda popririle pentru populație, iar IMM-urile care obțin certificat de situație de urgență vor putea amâna plata utilităților și a chiriilor”, se specifică în document.

Potrivit actului normativ aprobat miercuri de Guvern, Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a cinci milioane de lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de zece milioane de lei. Totodată, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de zece milioane lei.

„Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusive dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de un milion de lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevăzute anterior”, se menționează în comunicat.

Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii. Dobânda va fi subvenționată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021.

„Acordarea subvenției de dobândă se menține în anii 2021-2022, începând cu luna aprilie 2021 doar în condițiile în care creșterea economica estimată de CNSP pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020 și se stabilește prin Hotărâre de Guvern. Obligațiile fiscale restanțe și alte creanțe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului. Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni”, potrivit aceluiași document.

MFP va acoperi de la buget și comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de FNGCIMM.

Guvernul a decis să se suspende sau să nu înceapă măsurile de executare silită prin poprire a persoanelor fizice, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Actul normativ mai prevede că, pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Această facilitate va fi menținută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență. „În acest fel, contribuabilii sunt eligibili să participe, de exemplu, la procedurile de achizițiile publice derulate în această perioadă sau să nu li se anuleze diverse autorizații”, se specifică în comunicatul MFP.

„Având în vedere riscul apariției unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naționale cu impact asupra contribuabililor, a fost considerată necesară prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de aceștia pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare. Astfel, s-a decis prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020”, au menționat oficialii Ministerului Finanțelor Publice, în comunicat.

Prin derogare de la prevederile privind Codul Fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. De asemenea, pentru cei care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

De asemenea, pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Guvernul a decis și prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.

„În aceste condiții, Guvernul a aprobat ca plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor din venituri rezultate din privatizare acordate de Ministerul Finanțelor Publice unităților administrative-teritoriale să se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere. Facilitatea nu este acordată împrumuturilor care înregistrează restanțe la plată”, se mai arată în comunicatul MFP.

„Ținând cont de necesitatea achiziției în continuare a materialelor și echipamentelor sanitare necesare, Ministerul Finanțelor Publice acordă un împrumut din venituri rezultate din privatizare în valoare de 1,15 miliarde lei Companiei Naționale UNIFARM SA, pe o perioadă de șase luni.

Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2. Ministerul Finanțelor Publice va aproba repartizarea pe trimestre a virărilor de credite bugetare și credite de angajament, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite a virărilor în termen de cinci zile lucrătoare de la data efectuării”, se mai menționează în documentul citat.

 

 

 


 

Buletin legislativ CECCAR – 18 martie 2020

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 18 martie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 


 

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 16 martie 2020

Parlamentul European a decis amânarea discuțiilor cu privire la subcomitetul pentru fiscalitate din cauza COVID-19 

Săptămâna trecută, Parlamentul European și Comisia Europeană au luat diferite măsuri pentru a limita răspândirea virusului COVID-19 în rândul deputaților. Sesiunea plenară, care a fost mutată de la Strasbourg la Bruxelles, a fost, de asemenea, limitată doar la o zi și jumătate. De asemenea, mai multe ședințe au fost anulate, iar calendarul anual al Parlamentului a fost modificat. Ca urmare a acestor schimbări, Conferința Președinților, în care ar fi urmat să se discute mandatul și componența subcomitetului pentru fiscalitate din cadrul Parlamentului European, a fost anulată. Parlamentul European nu a confirmat încă dacă va vota înființarea subcomitetului în cadrul sesiunii plenare din luna aprilie.

Marea Britanie confirmă implementarea impozitului pe servicii digitale de la 1 aprilie 2020

La 11 martie a.c., guvernul britanic a confirmat implementarea impozitului pe serviciile digitale de la 1 aprilie. Acest impozit se va alinia cu cele ale altor țări, exceptând faptul că rata de impozitare va fi de doar 2% (comparativ cu Franța și Italia unde rata de impozitare este de 3%). Marea Britanie nu a clarificat dacă colectarea impozitului va fi amânată spre sfârșitul anului și dacă acesta va fi colectat doar în eventualitatea în care nu se ajunge la o soluție globală la nivelul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după cum au declarat și alte țări care doresc să implementeze un astfel de impozit. Londra a confirmat intenția de a colecta 65 milioane de lire sterline din impozitul respectiv. În aceeași zi, Computer & Communication Industry Association din SUA a criticat decizia Marii Britanii declarând că „decizia Marii Britanii de a urma exemplul altor țări care implementează impozite discriminatorii împotriva exportatorilor americani este regretabilă și reprezintă o amenințare la adresa relațiilor comerciale solide dintre SUA și Marea Britanie”.

Grupul de reflecţie Bruegel evidențiază problemele unei posibile taxe vamale pe emisiile de carbon

La 5 martie a.c., grupul de reflecţie Bruegel a emis un studiu cu privire la posibila implementare a unei taxe vamale pe emisiile de carbon. Cercetătorii din cadrul grupului au remarcat faptul că nu există suficiente date empirice care să sprijine o astfel de măsură, de ajustare a emisiilor de carbon, și că diferența de preț la energie nu va garanta neapărat relocarea industriilor mari consumatoare de energie. Ca răspuns la propunerea Comisiei de a se concentra doar pe sectoarele cu emisii ridicate de carbon și pe cele implicate în comerț, grupul de reflecție a declarat că sectoarele respective vor fi greu de identificat. Recomandarea cercetătorilor este ca UE să pună accent pe implementarea unor măsurilor care să faciliteze dezvoltarea unor industrii competitive cu emisii reduse de carbon în Europa care să ajute la atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene.

 

 


 

ANAF: Măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, în contextul epidemiei cu virusul COVID-19

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că, în această perioadă, avându-se în vedere contextul economic dificil cauzat de răspândirea infecției cu virusul COVID – 19, a pregătit o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Mai multe informații puteți citi în revista CECCAR Business Magazine

 


 

ANAF a publicat, spre consultare, proiectul pentru abrogarea Ordinului nr. 3.040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost lansat, spre consultare publică, proiectul pentru abrogarea Ordinului ANAF nr. 3040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu modificările și completările ulterioare, a fost stabilit faptul că persoanele impozabile și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA. De asemenea, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din respectivul act normativ, conturile de TVA ale persoanelor menționate se debitează și cu alte sume rezultate din operațiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

Astfel, în domeniul colectării creanțelor bugetare și a valorificării bunurilor, sumele rezultate din operațiuni care dau dreptul la debitarea contului TVA sunt cele generate de înființarea popririi și valorificarea bunurilor.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.

 

 


 

ANAF propune noi reglementări privind contractele de fiducie

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie”.

În Referatul de aprobare a actului normativ se precizează că, potrivit art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie și modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.

 


 

Buletin legislativ CECCAR – 10 martie 2020

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 10 martie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 


 

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 9 martie 2020

Paolo Gentiloni prezintă prioritățile fiscale ale Comisiei Europene

La 5 martie a.c., comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a ținut un discurs în care a stabilit prioritățile Comisiei Europene în ceea ce privește politica fiscală a UE. Comisarul a pus accent pe necesitatea de a moderniza Directiva privind impozitarea energiei (ETD) drept instrument fiscal de sprijin a Pactului ecologic european. Acesta a mai sugerat și eliminarea subvențiilor inerente pentru combustibilii fosili și a scutirilor de impozite aplicate în industria aviatică și maritimă. Această măsură ar trebuie completată de mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, menit să contracareze riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, prin aplicarea unor taxe pe carbon la frontiere pentru a împiedica poluarea generată de anumite procese tehnologice să se extindă. Pentru ca aceste propuneri să fie aprobate, comisarul a declarat că este pregătit să invoce prevederile tratatelor UE care permit ca o lege în domeniul fiscal să fie adoptată cu majoritate calificată și nu cu unanimitate.

În ceea ce privește impozitarea digitală, comisarul a repetat faptul că obiectivul principal este atingerea unei soluții globale la nivelul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)/G20. Cu toate acestea, comisarul european a declarat că în cazul în care nu se va ajunge la un consens global, Comisia Europeană va propune viziunea UE cu privire la impozitarea companiilor, care include relansarea propunerii de crearea a unei baze fiscale comune consolidate pentru companii (CCCTB).

În cadrul discursului, Paolo Gentiloni a menționat și faptul că normele UE privind transparența trebuie să corespundă „economiei la cerere” („platform economy”) care se dezvoltă cu rapiditate. Acesta a confirmat faptul că, vara aceasta, Comisia Europeană va întocmi o propunere în acest sens ca urmare a consultării publice care se desfășoară în prezent pe marginea modalităților de consolidare a cadrului schimburilor de informații în domeniul fiscal.

În ceea ce privește concurența fiscală, comisarul susține cu tărie idea de impozitare minimă efectivă. Mai mult decât atât, Comisia intenționează să actualizeze Codul de conduită în domeniul impozitării companiilor.

Spre finalul discursului său, comisarul a menționat că în prezent Comisia elaborează un set de propuneri de reducere a dublei impozitări, de prevenire și soluționare a litigiilor de contencios administrativ, de consolidare a cooperării între autoritățile și contribuabilii din Europa și de simplificare a normelor în materie de TVA ale UE, acestea urmând să fie emise anul viitor. În cele din urmă, Paola Gentiloni a declarat că în luna iunie a acestui an Comisia va finaliza planul de acțiune referitor la combaterea evaziunii fiscale și asigurarea conformității.

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene solicită feedback cu privire la impozitarea energiei și simplificarea sistemului fiscal

La 4 martie a. c., Comisia Europeană a emis trei cereri prin care solicită feedback din partea cetățenilor și a părților interesate cu privire la posibila evoluție a cadrului UE de impozitare a energiei și a modalităților de simplificare a conformității fiscale și de combatere a fraudei. Evaluarea impactului inițial al revizuirii Directivei privind impozitarea energiei (ETD) are scopul de a realinia ETD cu obiectivele politice UE, abordând persistența subvențiilor pentru combustibilii fosili. Evaluarea impactului inițial al mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor are ca scop reducerea riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, prin aplicarea unor taxe pe carbon la frontiere. Aceste inițiative vor fi urmat de două consultări publice și de propuneri de directive în prima jumătate a anului 2021.

O a treia inițiativă reprezintă o foaie de parcurs cu privire la un plan de acțiune pentru combaterea fraudei fiscale și simplificarea sistemului fiscal, care ar trebui lansat în iunie 2020. Planul de acțiune va lua forma unui comunicat și va fi însoțit de o propunere de amendare a Directivei 2011/16/UE cu scopul de a consolida schimburile de informații și de a facilita fluxul datelor de la platformele digitale la autoritățile fiscale.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat împotriva sistemului de penalități impus de taxa pe publicitate din Ungaria

La 3 martie a.c., Marea Cameră a CJUE a declarat că sistemul de penalități impus de taxele pe publicitate din Ungaria încalcă principiul libertății de furnizare a serviciilor stabilit în temeiul Articolului 56 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE). În cazul judecat de către CJUE, Google Ireland nu și-a respectate obligația de a depune o declarație fiscală cu privire la taxa pe publicitate din Ungaria. Conform sistemului de penalități aferente aceste taxe, compania Google Ireland a primit o amendă de 31.000 euro, iar după câteva zile încă o amendă suplimentară în valoare de 3.100.000 euro. Potrivit constatărilor CJUE, acest sistem de penalități permite amenzi mult mai mari decât cele aplicate pentru încălcarea legislației de către un furnizor de servicii publicitare din Ungaria (fapt ce ar face obiectul dispozițiilor generale ale legislației fiscale naționale). Prin urmare, Curtea a concluzionat că diferența de tratament constituie o restricție a libertății de furnizare a serviciilor și o încălcare a Articolului 56 al TFUE.

Impozitul pe cifra de afaceri aplicat în sectoarele de telecomunicații și comerț cu amănuntul din Ungaria este în conformitate cu legislația UE

La 3 martie a.c., CJUE a decis că taxele speciale pe cifra de afaceri aplicate în Ungaria asupra operatorilor de telecomunicații (cazul Vodafone) și companiilor din sectorul comerțului cu amănuntul (cazul Tesco) sunt compatibile cu principiile libertății de constituire și cu Directiva TVA. Curtea a hotărât că din moment ce toate companiile din Ungaria care activează în sectoarele respective trebuie să plătească taxele în cauză, legislația maghiară nu discriminează în mod direct companiile deținute de persoane din alte state membre. CJUE a analizat faptul că persoanele cărora li se aplică taxe mai mari proveneau predominant din alte state membre. În acest sens, CJUE a constat faptul că taxele speciale care au crescut (brusc) nu constituie, în mod inerent, o discriminare în funcție de reședința sediului social al companiilor. În ultimul rând, în ceea ce privește cazul Vodafone, Curtea a hotărât că taxa aplicată nu prezintă caracteristicile unei taxe pe valoare adăugată și, în consecință, nu pune în pericol buna-funcționare a sistemului TVA al UE și, prin urmare, este compatibil cu Directiva TVA.

 


 

Comisarul european Paolo Gentiloni a ținut un discurs cu privire la prioritățile Comisiei Europene în ceea ce privește politica fiscală a UE

Joi, 5 martie a.c., comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a ținut un discurs în care a stabilit prioritățile Comisiei Europene în ceea ce privește politica fiscală a UE. Cele patru aspecte principale tratate de comisar în discursul său au fost: Pactul ecologic european, digitalizarea, impozitarea echitabilă și concurența fiscală.

În ceea ce privește Pactul ecologic european, comisarul a propus revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, eliminând subvențiile inerente pentru combustibilii fosili și scutirile de impozite aplicate în industria aviatică și maritimă. Comisia Europeană a lansat o Foaie de parcurs referitoare la revizuirea Directivei privind impozitarea energiei care va fi urmată de o consultare publică în al doilea trimestru al acestui an. Comisia urmează să publice o propunere de revizuire a Directivei privind impozitarea energiei în prima jumătate a anului 2021.

Tot în acest context, mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon este menit să contracareze riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, prin aplicarea unor taxe pe carbon la frontiere pentru a împiedica poluarea generată de anumite procese tehnologice să se extindă. Comisia Europeană a lansat și o altă Foaie de parcurs cu privire la o nouă schemă de tranzacționare a emisiilor de dioxid de carbon, care va fi urmată de o consultare publică în primul trimestru al acestui an, urmând ca aceasta să publice o propunere de revizuire a Directivei privind impozitarea energiei în prima jumătate a anului 2021.

Totodată, comisarul european a declarat că este pregătit să invoce prevederile tratatelor UE care permit ca o lege în domeniul fiscal să fie adoptată cu majoritate calificată și nu cu unanimitate.

În ceea ce privește digitalizarea, Comisia Europeană este în favoarea unei abordări globale la nivelul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)/G20 care să trateze problemele legate de impozitarea companiilor cu scopul de a evita incertitudinile și riscul de dublă impozitare. Normele aferente nu trebuie să reflecte prezența fizică a unei companii ci activitățile acesteia care contribuie la crearea de valoare (interacțiunea cu utilizatorii și datele acestora) și să aloce corespunzător profiturile impozabile.

În cazul în care nu se va ajunge la un consens global în acest sens, Comisia Europeană va propune viziunea UE cu privire la impozitarea companiilor, care include relansarea propunerii de crearea a unei baze fiscale comune consolidate pentru companii (CCCTB).

Referitor la impozitarea echitabilă, comisarul european a declarat că normele UE privind transparența trebuie să corespundă „economiei la cerere” („platform economy”) care se dezvoltă cu rapiditate, urmând ca o propunere în acest sens să fie întocmită de Comisie în această vară. Această propunere va fi urmată de o consultare publică pe marginea modalităților de consolidare a cadrului schimburilor de informații în domeniul fiscal (Directiva 2011/16/UE cu privire la cooperarea administrativă în domeniul fiscal).

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește concurența fiscală, comisarul susține cu tărie idea de impozitare minimă efectivă. Acesta a menționat intenția Comisiei de a actualiza Codul de conduită în domeniul impozitării companiilor și de a prezenta propuneri de reducere a dublei impozitări, de prevenire și soluționare a litigiilor de contencios administrativ, de consolidare a cooperării între autoritățile și contribuabilii din Europa și de simplificare a normelor în materie de TVA ale UE în anul 2021.

Totodată, Comisia a declarat că în luna iunie a acestui an va finaliza un plan de acțiune care va conține o foaie de parcurs cu inițiative de combatere a evaziunii fiscale și asigurare a conformității.

(Copyright foto: Paolo Gentiloni – Facebook)


 

Buletinul de știri Accountancy Europe – februarie 2020

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii februarie 2020, disponibil direct pe site-ul organizației


 

Congresul Ordinului Experților Contabili din Tunisia

În perioada 27-28 februarie 2020, o delegație a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România condusă de președintele Consiliului superior, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, a participat la cea de-a XXXIII-a ediție a Congresului internațional al Ordinului Experților Contabili din Tunisia, ce a avut loc în Tunis.

Ediția din acest an Congresului, având ca temă Revoluția digitală: provocări și beneficii pentru economia tunisiană, a fost organizată sub formă de sesiune inaugurală, sesiuni plenare, panel al experților și numeroase ateliere tematice în cadrul cărora s-au dezbătut subiecte de interes pentru profesia contabilă în noul context economic. În cadrul sesiunii plenare vorbitorii au prezentat și dezbătut aspecte precum strategia de transformare digitală, amenințările erei digitale, spațiul cibernetic și dominația acestuia, precum și beneficiile acestuia pentru dezvoltarea economiei și a societății în ansamblu.

Experții invitați în panelul dedicat s-au concentrat pe identificarea factorilor-cheie ai succesului în cadrul proiectului de transformare digitală.

Cele zece ateliere tematice au reunit vorbitori din toate sectoarele de activitate și toate părțile interesate, de la specialiști în domeniul financiar și securitate la antreprenori și reprezentanți ai instituțiilor statului, precum și profesioniști contabili care au abordat numeroase aspecte și au dezbătut, alături de participanți, teme precum: convergența digitală a lumii financiare, transformarea funcției financiare și noile tehnologii cu accent pe automatizarea inteligentă, strategia guvernului în ceea ce privește digitalizarea administrației publice etc.

Lucrările celor două zile de Congres s-au încheiat cu sesiunea plenară, în cadrul căreia specialistul invitat a prezentat și subliniat rolul crucial al expertului contabil atât în transformarea digitală a cabinetului său, cât mai ales a clienților săi. Pentru a rămâne competitiv și relevant, expertul contabil trebuie să se adapteze noului mediu și noilor tehnologii.

Pentru mai multe informații accesați pagina oficială a evenimentului.

 


 

MFP a publicat, spre consultare, proiectul de „Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora”

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat joi, 27 februarie a.c., pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, proiectul a fost elaborat avându-se în vedere „necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea ANAF, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilitățile bănești existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înființare a popririi bancare și să nu producă sincope în activitatea desfășurată de aceștia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate”.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.

 


 

Edițiile revizuite ale volumelor „Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare” și „Finanțe și management financiar”, disponibile în curând la filialele Corpului

Noi ediții ale publicațiilor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, dedicate stagiarilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vor fi disponibile în curând la filialele CECCAR din întreaga țară.

Lucrările revizuite, aflate la a II-a ediție, au fost actualizate cu modificările legislative în vigoare, atât în ceea ce privește aspectele teoretice, cât și exemplele prezentate.

Volumul Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare, autor Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, prezintă evenimente importante din viața unei societăți, precum reorganizarea entităților prin fuziune sau divizare totală sau parțială, retragerea și excluderea asociaților sau acționarilor, încetarea existenței societății prin dizolvare sau lichidare, atât din punct de vedere contabil și fiscal, cât și din punct de vedere juridic, făcând trimiteri la legislația relevantă în domeniu.

Lucrarea Finanțe și management financiar, scrisă de Elena Valentina Țilică și Radu Ciobanu, abordează aspecte privind bazele managementului financiar, analiza financiară, valoarea în timp a banilor, analiza proiectelor de investiții, evaluarea întreprinderii și piața de capital. În prezent, finanțarea entităților economice constituie o preocupare legată de bugetare, prognoza financiară, managementul numerarului, administrarea creditelor, analiza investițiilor și atragerea de noi fonduri, totul cu scopul de a realiza o afacere care să răspundă necesităților oamenilor din care să câștige atât clienții, cât și entitatea economică. Toate aceste elemente reprezintă concepte ale managementului financiar, care sunt explicate și analizate pe parcursul cărții.

Ambele lucrări se adresează stagiarilor CECCAR din anul III și prezintă materia de studiu pe obiective de învățare, fiind incluse și rezumate ale fiecărui capitol pentru a facilita reținerea informațiilor relevante.

Volumul Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare are prețul de 35 lei, iar lucrarea Finanțe și management financiar – 33 lei. Ambele lucrări vor fi disponibile în curând la filialele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

 


 

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 24 februarie 2020

ECOFIN a adoptat noi acte legislative privind taxa pe valoarea adăugată

La 18 februarie a.c., Formațiunea Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) a Consiliului a adoptat o serie de acte legislative în domeniul fiscal. Două dintre acestea vizează modalitățile de depistare a fraudei fiscale în tranzacțiile electronice transfrontaliere:

 • Primul text conține amendamente la directiva TVA și stabilește dispoziții potrivit cărora furnizorii de servicii de plată trebuie să păstreze datele cu privire la plățile electronice transfrontaliere. Aceste date vor fi puse la dispoziția autorităților fiscale naționale în condiții stricte, care le includ pe cele de protecție a datelor.

 • Al doilea conține amendamente la regulamentul cu privire la cooperarea administrativă în materie de TVA. Aceste amendamente stabilesc detaliile referitoare la modalitățile de cooperare a autorităților fiscale naționale în vederea depistării fraudei în materie de TVA și a controlării conformității cu obligațiile privind taxa pe valoarea adăugată.
Alt text legislativ adoptat este o Directivă a Consiliului cu privire la normele TVA simplificate aplicabile micilor întreprinderi. Scopul noilor măsuri este de a reduce povara administrativă și costurile de conformitate pentru micile întreprinderi și de a crea un mediu fiscal care să faciliteze dezvoltarea micilor întreprinderi și eficientizarea comerțului transfrontalier al acestora. Textul directivei prevede faptul că normele TVA simplificate se vor putea aplica micilor întreprinderi a căror cifră de afaceri anuală rămâne sub pragul stabilit de statele membre vizate și nu depășește 85.000 euro. În anumite condiții, micile întreprinderi din alte state membre, care nu depășesc acest prag, vor putea beneficia de schema simplificată, dacă cifra lor de afaceri totală anuală la nivelul UE nu depășește 100.000 euro.

Patru țări au fost adăugate pe „lista neagră” a UE

La 18 februarie a.c., ECOFIN a adoptat o concluzie revizuită privind lista UE a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal. Pe lângă cele 8 jurisdicții aflate deja pe această listă, UE a decis să le includă și pe următoarele: Insulele Cayman, Palau, Panama și Seychelles. Cu o zi înainte de reuniunea ECOFIN, în cadrul unui eveniment desfășurat la Bruxelles, ministrul polonez de finanțe, Tadeusz Kościński, a sugerat includerea pe această listă a statelor membre care aplică taxe scăzute. Conform unei declarații publicate de Oxfam, Cipru, Malta, Irlanda, Luxemburg și Țările de Jos ar putea fi incluse pe această listă dacă UE ar aplica aceleași criterii și propriilor state membre.

Paul Tang dorește să prezideze subcomitetul pentru fiscalitate

La 19 februarie a.c., europarlamentarul Paul Tang (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D), Țările de Jos) și-a confirmat interesul pentru poziția de președinte al subcomitetului permanent pentru fiscalitate din cadrul Parlamentului European. Grupurile politice încă negociază detalii precum mandatul sau componența acestui subcomitet,  deși coordonatorii grupurilor politice din cadrul Comisiei pentru afaceri economice si monetare (ECON) au aprobat deja înființarea acestuia. Se preconizează că subcomitetul va fi ratificat de către Conferința Președinților din cadrul Parlamentului European în luna martie.

Comisia Europeană își propune să utilizeze procedura legislativă ordinară în domeniul fiscal

La 19 februarie a.c., Benjamin Angel (directorul responsabil cu impozitarea directă, coordonarea fiscală, analiza și evaluarea economică în cadrul Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală DG TAXUD a Comisiei Europene) a confirmat planul Comisiei Europene de a analiza posibilitățile oferite de articolul 116 TFUE (Tratatul de funcționare a Uniunii Europene) pentru a utiliza procedura legislativă ordinară în domeniul fiscal. Benjamin Angel a explicat că articolul 116 permite Comisiei să prezinte propuneri legislative cu o majoritate calificată în cazul în care descoperă că un stat membru distorsionează concurența pe piața internă.

 


 

25 mai 2020, noul termen de depunere a Declarației unice

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește că termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice s-a prelungit, de la 15 martie la 25 mai 2020.

„Acest formular se utilizează atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020”, se menționează în comunicatul instituției.

Declarația unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România, din: activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanță).

„Declarația unică se depune și de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu: venituri din activități independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.)”, se specifică în documentul ANAF.

Declarația unică se depune astfel:

a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire (data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz)

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual (SPV);

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

„Pentru completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot solicita asistență telefonică, în domeniul fiscal sau IT, la numărul 0314 039 160, sau la sediul unităților fiscale pentru completarea și depunerea declarației, inclusiv online, utilizând calculatoarele puse la dispoziția contribuabililor în acest scop”, au conchis oficialii ANAF.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

 


 

MFP: Proiect de ordin ce vizează livrările intracomunitare și transportul internațional și intracomunitar

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, recent, un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. 103/2016.

Potrivit inițiatorilor proiectului, măsura vine în scopul „unei mai bune înțelegeri a legislației fiscale secundare, eliminării unor disfuncționalități și, implicit, pentru abordarea mai facilă a prevederilor legale atât de către contribuabili, cât și de organele fiscale”.

Astfel, conform Referatului de aprobare care însoțește proiectul de ordin, acesta vizează modificarea și completarea OMFP nr. 103/2016, în principal, pentru:

 • revizuirea definiției exportatorului din perspectiva TVA, precum și pentru clarificarea modalității de justificare a scutirii de TVA pentru exportul de bunuri, în contextul modificării legislației vamale care nu mai permite persoanelor impozabile nestabilite în Uniunea Europeană să aibă calitatea de exportatori;

 • corelarea cu noile dispoziții ale art. 45a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum au fost introduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Consiliului nr. 2018/1.912, referitoare la justificarea transportului intracomunitar al bunurilor în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;

 • corelarea cu modificarea Codului fiscal ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2018/1.910 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre, prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2020;

 • adaptarea prevederilor OMFP nr. 103/2016 la o serie de decizii recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, respectiv deciziile CJUE în cauzele C-275/18 „Milan Vinš”, C-288/16 „L.Č.IK”, C-291/18 „Grup Servicii Petroliere SA”, C-33/11 „A Oy” și C-33/16 „A Oy”;

 • preluarea unor propuneri formulate de mediul de afaceri.
Proiectul de ordin și Referatul de aprobare care îl însoțește pot fi consultate pe site-ul MFP, la secțiunea Transparență decizională – Proiecte acte normative.


 

Despre gestionarea riscurilor asociate IMM-urilor, într-un document elaborat de Accountancy Europe, tradus de CECCAR

Accountancy Europe a publicat un document privind gestionarea riscurilor asociate IMM-urilor, care analizează rolul profesiei contabile în dezvoltarea unei culturi solide de gestionare a riscurilor în rândul clienților lor IMM-uri.

Acesta subliniază necesitatea ca IMM-urile să înceapă să discute riscurile pentru a le putea trata în practică.

Documentul în limba română este disponibil la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

 


 

Decizii relevante în domeniul fiscal, adoptate de ECOFIN

În cadrul ședinței de marți, 18 februarie a.c., ECOFIN (reuniunea consiliului format din miniștrii de finanțe ai statelor membre UE) a adoptat decizii relevante în domeniul fiscal.

Astfel, Consiliul a adoptat o concluzie revizuită privind lista UE a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal. Pe lângă cele 8 jurisdicții aflate deja pe această listă, UE a decis să le includă și pe următoarele: Insulele Cayman, Palau, Panama și Seychelles.

Totodată, a adoptat alte două texte legislative cu privire la depistarea fraudei fiscale în tranzacțiile electronice transfrontaliere. Primul text conține amendamente la directiva TVA și stabilește dispoziții potrivit cărora furnizorii de servicii de plată trebuie să păstreze datele cu privire la plățile electronice transfrontaliere. Aceste date vor fi puse la dispoziția autorităților fiscale naționale în condiții stricte, care le includ pe cele de protecție a datelor. Al doilea include amendamente la regulamentul cu privire la cooperarea administrativă în materie de TVA. Amendamentele ECOFIN stabilesc detaliile referitoare la modalitățile de cooperare a autorităților fiscale naționale în vederea depistării fraudei în materie de TVA și a controlării conformității cu obligațiile privind taxa pe valoarea adăugată.

În ședința amintită, membrii Consiliului au adoptat și o Directivă de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici. Scopul noilor măsuri este de a reduce povara administrativă și costurile de conformitate pentru micile întreprinderi și de a crea un mediu fiscal care să faciliteze dezvoltarea micilor întreprinderi și eficientizarea comerțului transfrontalier al acestora. Textul directivei prevede faptul că normele TVA simplificate se vor putea aplica micilor întreprinderi a căror cifră de afaceri anuală rămâne sub pragul stabilit de statele membre vizate și nu depășește 85.000 euro. În anumite condiții, micile întreprinderi din alte state membre, care nu depășesc acest prag, vor putea beneficia de schema simplificată, dacă cifra de afaceri totală anuală la nivelul UE nu depășește 100.000 euro.

Pentru mai multe informații consultați pagina ECOFIN.

(Copyright foto: Council of EU – Newsroom)

 


 

Un nou model al Formularului 120, pus în dezbatere publică de ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune modificarea Formularului 120 Decont privind accizele, ca urmare a implementării prevederilor OUG nr. 114/2018. Proiectul de ordin al președintelui ANAF, împreună cu varianta propusă, conținută în anexă, și instrucțiunile de completare a acesteia, a fost lansat recent în dezbatere publică pe site-ul instituției.

Conform referatului de aprobare publicat odată cu documentele amintite, modificarea Formularului 120 este o consecință a implementării OUG nr. 114/2018, care modifică, printre altele, unele prevederi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit noilor prevederi, plătitorii de accize nu mai datorează contribuțiile pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate și cota de 1% datorată Ministerului Tineretului și Sportului.

În acest sens se propune modificarea Formularului 120 Decont privind accizele, care conține informații detaliate privind sumele deduse în cursul anului, pe destinațiile prevăzute de lege, din valoarea accizelor datorate în anul de raportare, pe produse sau grupe de produse accizabile.

Amintim că Declarația 120 Decont privind accizele se completează și se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 Declarație privind impozitul pe profit și 120 Decont privind accizele, însoțit de anexe și referatul de aprobare, poate fi consultat pe site-ul ANAF, secțiunea Transparență decizională.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009